Rozhodovanie

"Každý človek robí každý deň veľa rozhodnutí od okamihu, keď otvorí oči. Podľa analýzy Roberts Wesleyan College je to okolo 35 000 denne. "
akže čo vlastne rozhodovanie je_

Viete, koľko rozhodnutí robíte denne? Každý človek robí každý deň veľa rozhodnutí od okamihu, keď otvorí oči. Podľa analýzy Roberts Wesleyan College je to okolo 35 000 denne.

Čo budem raňajkovať? Budem jesť? Čo by som si mal obliecť? Aké je vonku počasie? Ktorú úlohu by som mal v práci urobiť ako prvú, druhú ..?Rozhodnutia sa často robia na základe minulých skúseností, osobných hodnôt, faktov.

I- Takže čo vlastne rozhodovanie je?

Rozhodovanie je akt voľby medzi dvoma alebo viacerými spôsobmi konania a predstavuje časť procesu riešenia problémov. Rozhodnutia môžu byť robené buď intuitívne alebo zdôvodnením, alebo kombináciou oboch. Niektorí z nás viac uvažujú, používajú fakty a čísla, ignorujú emočné aspekty. Iní vsádzajú na svoju intuíciu a používajú svoj „vnútorný pocit“ pre svoje konanie. Intuícia je vlastne kombináciou minulých skúseností a vašich osobných hodnôt.

II- Aké sú kroky rozhodovacieho procesu?

Proces rozhodovania pozostáva z nasledujúcich krokov:

1. Identifikovanie rozhodovania
2. Získanie informácií
3. Identifikovanie alternatív
4. Pridelenie váhy údajom
5. Analýza rizík
6. Výber si z alternatív
7. Prijímanie opatrení
8. Preskúmanie rozhodnutia

Niekedy si ani neuvedomujeme, že treba urobiť rozhodnutie. Riadime sa rovnakou rutinou. Ale keď sa pozrieme bližšie, uvedomíme si, že niektoré činnosti sa dajú robiť inak, alebo že skutočne máme problém, ktorý je potrebné riešiť. Potom je dôležité prejsť každým krokom rozhodovacieho procesu, žiadny nevynechať.

Po preskúmaní prijatého rozhodnutia sa možno budeme musieť vrátiť na začiatok procesu a zhromaždiť nové informácie alebo nájsť nové alternatívy atď.

III- Komplikácie pri rozhodovaní

1- Mať príliš veľa alebo málo informácií

Zhromaždenie relevantných informácií je kľúčové pri prístupe k rozhodovaciemu procesu, je však dôležité určiť, koľko základných informácií je skutočne potrebných.

2- Nesprávna identifikácia problému

V mnohých prípadoch budú problémy okolo vášho rozhodnutia zrejmé. Občas však dôjde k zložitému rozhodnutiu a nebudete si istí, v čom spočíva hlavný problém. Vykonajte dôkladný prieskum a hovorte s odborníkmi. Z dlhodobého hľadiska vám to ušetrí čas a zdroje.

3- Nadmerná dôvera vo výsledok

Aj keď budete postupovať podľa krokov rozhodovacieho procesu, stále existuje šanca, že výsledok nebude žiaduci. Ak máte nadmernú dôveru v nepravdepodobný výsledok, môže to viesť k nepriaznivým výsledkom. Preto je veľmi dôležité určiť správnu možnosť, ktorá je prijateľná a dosiahnuteľná.

IV-Stratégie rozhodovania

Impulzívnosť – využijete prvú možnosť, ktorá vám bola poskytnutá, a máte hotovo;

Súlad – vyberiete si tú napríjemnejšiu, či najpopulárnejšiu možnosť, ktorá sa týka dotknutých osôb;

Delegovanie – odsúvate rozhodnutia na ostatných, schopných a dôveryhodných;

Vyhýbanie sa – ignorujete čo najviac rozhodnutí v snahe vyhnúť sa zodpovednosti za ich dopad, alebo sa len jednoducho bránite tomu, aby vás preťažili;

Vyváženie – zvažujete viaceré faktory na dosiahnutie najlepšieho rozhodnutia v danom okamihu;

Stanovenie priorít – vynakladáte najviac energie a úsilia na tie rozhodnutia, ktoré budú mať najväčší vplyv;

V- Nesprávne rozhodnutie vs žiadne rozhodnutie

Štúdie ukazujú, že je lepšie urobiť nejaké rozhodnutie ako žiadne. Pri rozhodovaní si položte tieto dve otázky:
Aký to má vplyv, ak sa rozhodnem zle?
Ako to ovplyvní ostatné veci, ak sa s týmto nepohnem?
Ak sa nerozhodnete, nemáte žiadnu pokrok, čo môže spôsobiť ďalšie následky. Ak sa rozhodnete, máte aspoň určitý pokrok a stále môžete svoje rozhodnutie upraviť neskôr, prispôsobiť ho novým podmienkam a skutočnostiam.

Často neviete, či je vaše rozhodnutie správne, až kým ho implementujete. Zistíte to len vtedy, keď opätovne vyhodnotíte svoje rozhodnutie s odstupom času. Rozhodnutie sa prijíma vždy na základe dostupných informácií v danom čase. Stále máte možnosť upraviť svoje rozhodnutie neskôr, keď získate nové informácie.

Novinky:

Prihláste sa na odber nášho bulletinu

Získajte prémiové novinky a učte sa od najlepších

Táto stránka používa cookies a ďalšie technológie na poskytovanie služieb. Surfovaním na webe súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Zmluvnými podmienkami.| -----------------------------------This site uses cookies and other technologies to help deliver services. By surfing in the website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.