Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú kedy a prečo zhromažďujeme vaše osobné údaje, aký typ informácií zhromažďujeme a ako ich používame. V týchto zásadách ochrany osobných údajov my, nás alebo naše znamená „jtybusinesshub.com“, jeho služby a poskytovatelia obsahu, a vy alebo váš odkazuje na vás ako na používateľa našej služby. Keď zhromažďujeme, ukladáme a používame vaše osobné údaje, robíme to v súlade s pravidlami stanovenými vo všeobecnom nariadení Európskej únie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

I – Kto sme

Sme jtybusinesshub.com, webová stránka venovaná výučbe a povzbudzujúca ľudí, aby sa zapojili do podnikania.

II- Aké osobné údaje zhromažďujeme

Pri zbieraní údajov zhromažďujeme vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu a ďalšie údaje, ktoré sú uvedené ďalej v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

III- Ako zhromažďujeme údaje?

Zhromažďujeme vaše meno a e-mailovú adresu:

1 – Keď sa prihlásite na odber našich webových stránok

2 – Keď si stiahnete jeden z našich bezplatných elektronických kníh

3 – Keď nakupujete na našej webovej stránke

4 – Keď vyplníte jeden z našich formulárov

5 – Keď komentujete príspevok

6 – Keď sa k nám pridáte ako prispievateľ


a-Komentáre

Keď návštevníci zanechajú na webe komentáre, zhromažďujeme údaje zobrazené vo formulári pre komentáre a tiež IP adresu návštevníka a reťazec agenta používateľa prehliadača, aby sme pomohli pri detekcii spamu.

Službe Gravatar môže byť poskytnutý anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný tiež hash), aby sa zistilo, či ho používate. Pravidlá ochrany osobných údajov služby Gravatar sú k dispozícii tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára je váš profilový obrázok viditeľný pre verejnosť v kontexte vášho komentára.


b- Médiá

Ak nahrávate obrázky na webovú stránku alebo v súvisiacich službách, mali by ste sa vyhnúť nahrávaniu obrázkov s vloženými údajmi o polohe (EXIF GPS). Návštevníci webovej stránky si môžu stiahnuť a extrahovať akékoľvek údaje o polohe z obrázkov na webovej stránke.

 

c- Kontaktné formuláre

Informácie odoslané prostredníctvom kontaktných formulárov na našej webovej stránke sa zasielajú na e-mail našej webovej stránky hostený službou Gmail. Google dodržiava pravidlá EÚ „Ochrana osobných údajov“ a viac informácií o tomto nájdete tu.


d- Cookies

Na našej webovej stránke používame cookies, aby sme vám mohli poskytnúť lepšie služby.

Ak sa zaregistrujete a prihlásite na našu webovú stránku, alebo zanecháte komentár na našej webovej stránke alebo uskutočníte nákup na našej webovej stránke, môžete súhlasiť s uložením svojho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookie. Slúžia pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli znova vyplňovať svoje údaje, keď chcete zopakovať tie isté kroky, ktoré už boli spomenuté vyššie. Tieto súbory cookie môžu trvať jeden rok.

Ak máte účet a prihlásite sa na túto stránku, nastavíme dočasný súbor cookie, aby sme zistili, či váš prehliadač prijíma súbory cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a po zatvorení prehliadača sa zahodí.

Keď sa prihlásite, nastavíme tiež niekoľko súborov cookie, aby sme uložili vaše prihlasovacie informácie a možnosti zobrazenia na obrazovke. Prihlasovacie súbory cookie trvajú dva dni a súbory cookie na obrazovke trvajú rok. Ak vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“, vaše prihlasovacie údaje budú pretrvávať dva týždne. Ak sa odhlásite zo svojho účtu, prihlasovacie cookies budú odstránené.

Ak upravíte alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a jednoducho označuje ID článku, ktorý ste práve upravili. Platnosť vyprší po 1 dni.


e- Analytika

Používame Google Analytics, nástroj na webovú analýzu, ktorý nám pomáha pochopiť, ako návštevníci interagujú na našu webovú stránku. Z tohto dôvodu môže Google Analytics zhromažďovať nasledujúce údaje, keď používate našu webovú stránku:

i- čas návštevy, navštívené stránky a čas strávený na každej stránke webových stránok;

ii- podrobnosti o odkazujúcich stránkach (ako napríklad Uniform Resource Identifier -URI- a / alebo Uniform Resource Locator -URL-  odkiaľ používateľ prišiel na túto webovú stránku);

iii- typ webového prehliadača;

iv- typ operačného systému (OS);

v- Flash verzia, podpora JavaScriptu, rozlíšenie obrazovky a schopnosť spracovania farieb obrazovky;

vi- sieťové umiestnenie a IP adresa;

vii- sťahovanie dokumentov;

viii – kliknutia na odkazy vedúce na externé webové stránky;

ix- chyby, keď používatelia vypĺňajú formuláre;

x- kliknutia na videá;

xi- hĺbka rolovania na danej webovej stránke;

xii- interakcie s widgetmi špecifickými pre danú webovú stránku;

Viac informácií o tomto nájdete tu


IV – Prečo zhromažďujeme informácie

Okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich častiach, zhromažďujeme informácie z vášho používania našej webovej stránky, aby sme mohli

1- poskytnúť vám požadované informácie a služby;

2- poskytnúť vám zmysluplné články a reklamný obsah;

3- kontaktovať vás v prípade potreby ohľadom vášho používania našej webovej stránky;

4- zvýšiť našu bezpečnosť a predchádzať podvodom;

5- udržiavať, chrániť a zlepšovať vašu celkovú skúsenosť

Za účelom splnenia vyššie uvedeného účelu budete pridaní do nášho e-mailového zoznamu.


V- Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tomto webe môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Vložený obsah z iných webových stránok sa chová úplne rovnako, ako keby návštevník navštívil iný web.

Tieto webové stránky môžu zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, vložiť ďalšie sledovanie tretích strán a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak máte účet a ste prihlásení na danom webe.


VI – Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel, pre ktorý boli zhromaždené. Čas, po ktorý vaše osobné údaje uchovávame, je stanovený v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našej webovej stránke, tiež ukladáme osobné informácie, ktoré poskytujú, v ich užívateľskom profile. Všetci používatelia môžu kedykoľvek vidieť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné informácie (avšak nemôžu zmeniť svoje používateľské meno). Správcovia webových stránok tiež môžu tieto informácie zobraziť a upravovať.


VII- Aké máte práva na svoje údaje

Ak ste sa prihlásili na odber týchto stránok alebo ste k nim nechali komentáre, môžete:

1 – Požiadať o prijatie exportovaného súboru s osobnými údajmi, ktoré o vás vedieme, vrátane všetkých údajov, ktoré ste nám poskytli.

2 – Požiadať o vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás máme.

Nezahŕňa to však žiadne údaje, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

 

VIII- S kým zdieľame vaše údaje?

Vaše informácie nepredávame ani neprenajímame tretím stranám.

Vaše údaje však môžeme zverejniť tretím stranám, aby sme dosiahli ďalšie účely uvedené v týchto Zásadách. Medzi tieto tretie strany môžu patriť poskytovatelia softvéru ako Google, Converful a Mailchimp, ktorí spoločne spracúvajú formulár na odber a naše e-mailové zoznamy. Viac informácií o tejto tretej strane nájdete tu.


IX – Ako chránime vaše údaje

Na tejto webovej stránke používame SSL / HTTPS poskytované hostiteľom Godaddy, tu. Týmto sa šifruje komunikácia našich používateľov so servermi, aby tretie strany nemohli zachytiť osobné identifikovateľné informácie. Prístup na naše servery je navyše obmedzený iba na oprávnený personál.

Aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné informácie, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na webovú stránku; prenos informácií cez internet bohužiaľ nie je úplne bezpečný. Akýkoľvek prenos je preto na vaše vlastné riziko. Keď dostaneme vaše informácie, používame prísne postupy a bezpečnostné prvky, ako sú uvedené vyššie, aby sme sa pokúsili ochrániť informácie poskytované alebo zhromaždené o používateľoch našej služby pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením.


X – Kam posielame vaše údaje

Hostiteľ našej webovej stránky, Godaddy server tu, ako bolo uvedené pri nastavovaní webovej stránky, sa nachádza v Európe a dodržiava európske normy ochrany údajov.

Ako už bolo uvedené vyššie, do správy údajov na tejto webovej stránke sú zapojené tretie strany. Spoliehame sa na spoločnosti Converful a Mailchimp a Google, že vaše údaje budeme neustále uchovávať, zabezpečovať a spracúvať podľa európskych štandardov ochrany údajov.

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby detekcie spamu.

 

XI – Aké postupy pri narušení bezpečnosti údajov máme zavedené?

V prípade porušenia ochrany údajov správcovia systému okamžite prejdú cez zasiahnutých používateľov a po informovaní používateľa sa v prípade potreby pokúsia resetovať heslá.


XII- Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich postupov pri ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým spravujeme vaše osobné informácie, kontaktujte nás e-mailom prostredníctvom našej domovskej stránky.

 
 

Privacy Policy

This Privacy Policy  explains when and why we collect your personal information, what type of information we collect and how we use it. In this Privacy Policy we, us or our means, ‘jtybusinesshub.com’, its services and content providers, and you or your refers to you, as a user of our Service. When we collect, store and use your personal information, we do so in accordance with the rules set by the European Union General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (the GDPR)

I- Who we are

We are jtybusinesshub.com, a website dedicated to teaching, and encouraging people to get into entrepreneurship.

II- What personal data we collect 

When collecting data, we collect your first name, last name, and email address and others as listed further down in this privacy policy.

III- How do we collect data?

We collect your name and email address:

1-When you subscribe to our website

2-When you download one of our free ebook

4-When you fill in one of our contact forms

5-When you comment on a post

6-When you join us as a contributor

a-Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

b- Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

c- Contact forms

Information submitted through the contact forms on our site are sent to our website email, hosted by Gmail. Google adheres to the EU “Privacy Shield” policy and you can find more information about this here

d- Cookies

We are using cookies on our website to better serve you.

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

e- Analytics

We use Google Analytics, a web analytics tool that helps us understand how visitors engage with our Site. For that purpose Google Analytics can collect the following data when you are using our website:

i- Time of visit, pages visited, and time spent on each page of the webpages;

ii- Referring site details (such as the Uniform Resource Identifier -URI- and/or Uniform Resource Locator -URL- a user came through to arrive at this site);

iii- Type of web browser;

iv- Type of operating system (OS);

v- Flash version, JavaScript support, screen resolution, and screen color processing ability;

vi- Network location and IP address;

vii- Document downloads;

viii- Clicks on links leading to external websites;

ix; Errors when users fill out forms;

x- clicks on videos;

xi- scroll depth;

xii- interactions with site-specific widgets;

You can find more information about this here

IV- Why we collect information

Beyond those listed in above sections we collect information from your use of our website in order

1-to provide you with requested information and services;

2-to provide you meaningful articles and advertising content

3-to contact you as needed for your use of the Site;

4-to enhance our security and prevent fraud.

5-to maintain, protect and improve your overall experience

To fulfill the purpose listed above you will be added to our email list.

V- Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

VI-How long we retain your data

We keep your information for no longer than is necessary for the purpose it was collected for. The length of time we retain your personal information for is determined by operational and legal considerations. 

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

VII- What rights you have over your data

If you have subscribed this site, or have left comments, you can:

1-Request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. 

2-Request that we erase any personal data we hold about you. 

However this does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

VIII- Who we share your data with?

We do not sell or rent your information to third parties.

However, we may disclose your information to third parties in order to achieve the other purposes set out in this policy. These third parties may include software providers like Converful and Mailchimp which together handle the subscription form and our email lists. Find more information about this third party here

IX- How we protect your data

We are using SSL/HTTPS throughout this sites provided by the web host Godaddy here. This encrypts our user communications with the servers so as personal identifiable information can not be captured by third parties without authorization. In addition, access to our servers is restricted to authorized personnel.

However eventhough we do our best to protect your personal information, we cannot guarantee the security of your data transmitted to the website; unfortunately, the transmission of information via the Internet is not completely secure. Therefore any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we use strict procedures and security features as mentioned above to try to protect the information provided by, or collected about, the users of our Service, from unauthorized access, or alteration, disclosure or destruction.

X- Where we send your data

Our website host Godaddy here server as indicated when setting up the website is located in Europe and obeys European data protection standards.

However as mentioned above, there are third parties involved in the management of the data throughout this website. We rely on Converful and Mailchimp, and Google to store, secure and process your data according to European data protection standards all the time.

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

XI- What data breach procedures we have in place?

In case of a data breach, System administrators will immediately go through affected users and will attempt to reset passwords if needed after informing the user.

XII- How you can contact us

If you have any questions about our privacy practices or the way in which we have been managing your personal information, please contact via email through our profile page.

Táto stránka používa cookies a ďalšie technológie na poskytovanie služieb. Surfovaním na webe súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Zmluvnými podmienkami.| -----------------------------------This site uses cookies and other technologies to help deliver services. By surfing in the website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.