Čo Je Projektový Manaźment?

Viac ako 57% projektov zlyhá z dôvodu „poruchy v komunikácii“ a 39% zlyhá z dôvodu nedostatočného plánovania zdrojov
Čo Je Projektový Manaźment

Projektové riadenie je činnosť vedenia, plánovania a riadenia tímu na dosiahnutie konkrétnych cieľov projektu v danom čase. Viac ako 57% projektov zlyhá z dôvodu „nedostatku komunikácie“ a 39% zlyhá z dôvodu chabého plánovania zdrojov a aktivít, ako uvádza spoločnosť PwC. A to sú znaky projektu, ktorý nemá projektové riadenie alebo nedostatočne zavedený projektový manažment.

Projektový manažment sa zvyčajne skladá z piatich procesných oblastí:

1- Zahájenie projektu

Je to úplný začiatok projektu. Je to fáza, v ktorej je definovaný rozsah projektu, vykonaná analýza jeho uskutočniteľnosti a pridelený projektový manažér. Je to tiež fáza, v ktorej sa vytvára projektová dohoda alebo dokument o začatí projektu. Je to dokument obsahujúci ciele projektu, kľúčové zainteresované strany a zodpovednosti, rozpočet, riziká, termín dokončenia, návratnosť investícií a všetky potrebné požiadavky projektu.

2- Plánovanie projektu

Podpísaním dokumentu o začatí projektu zúčastnenými stranami projekt má zelenú a môže začať. Prichádza teda druhá fáza, plánovanie projektu. Táto fáza je rozhodujúca pre úspech projektového riadenia. Práve tu sú stanovené ciele (použitím techniky SMART ciele, CLEAR ciele alebo HARD ciele) a vypracovaný je harmonogram celého projektu.

3- Realizácia projektu

Je to fáza, v ktorej sa projekt začína realizovať, s výstupmi čiastočnými aj ukončenými. Táto fáza zahŕňa správne rozdelenie, koordináciu a riadenie ľudských zdrojov a akýchkoľvek iných zdrojov, napríklad materiálu a rozpočtu.

4- Monitorovanie projektu

V tejto fáze sú stanovené niektoré kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré určujú, či je projekt na dobrej ceste. Táto fáza je spojená s realizáciou projektu, pretože kontroluje vykonávanie míľnikov projektu a zaisťuje, aby projekt šiel podľa plánu, aby sa dobre využíval rozpočet a kontroluje či projekt napĺňa ciele zainteresovaných strán. A v prípade zistenia potenciálnych problémov je možné včas vykonať nejaké opravy.

5- Uzavretie projektu

Je to posledná fáza, ktorá znamená koniec projektu. Realizácia projektu sa skončila, preto s ním končia aj všetky súvisiace zmluvy. Uskutočňuje sa stretnutie so zainteresovanými stranami s názvom „postmortem“, aby sa identifikoval úspech aj nedostatky počas realizácie projektu a aby sa sformulovali odporúčania. Vypracuje sa záverečná správa a všetky dokumenty týkajúce sa projektu sa zhromaždia a archivujú.

Novinky:

Prihláste sa na odber nášho bulletinu

Získajte prémiové novinky a učte sa od najlepších

Táto stránka používa cookies a ďalšie technológie na poskytovanie služieb. Surfovaním na webe súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Zmluvnými podmienkami.| -----------------------------------This site uses cookies and other technologies to help deliver services. By surfing in the website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.