Aplikácia Bolt vs Wolt: Ktorá aplikácia je u Slovákov najpopulárnejšou pri objednávaní a rozvoze jedla?

... väčšina respondentov potvrdila, že ich výber najlepšej aplikácie na objednávanie a donášku jedla je ovplyvnený širokým pokrytím reštaurácií, ktoré aplikácia poskytuje, a vysokou rýchlosťou donášky...
Aplikácia Bolt vs Wolt Ktorá aplikácia je u Slovákov najpopulárnejšou pri objednávaní a rozvoze jedla

Prípadová štúdia

1. Na úvod

Na Slovensku je dostupných viacero aplikácií na objednávanie a donášku jedla ako Bolt, Wolt, Bistro,sk, Food Panda atď. Táto štúdia sa však zameriava len na aplikácie na objednávanie a donášku jedla Bolt a Wolt. Jej cieľom je prostredníctvom metódy výberu vzorky zistiť, ktorú z týchto dvoch aplikácií na objednávanie a donášku jedla si Slováci najviac obľúbili.

Bolt bol založený v Estónsku v roku 2013. Začal ako platforma, ktorá ľuďom umožňuje ľahko si zohnať taxíky. Spoločnosť neskôr pridala k svojim službám objednávanie a rozvoz jedla.

Spoločnosť Wolt bola založená v roku 2014 vo Fínsku. Na rozdiel od Boltu, ktorý ponúka mnoho ďalších služieb, je Wolt aplikáciou len na objednávanie a donášku jedla.

2. Metodológia

Výskum sa uskutočnil prostredníctvom Instagramu a ako hlavný nástroj na zhromažďovanie informácií sa použil Instagramový prieskumový nástroj.

Boli položené nasledujúce 4 otázky:

1- Ktorú aplikáciu medzi Bolt a Wolt máš nainštalovanú v telefóne?

2- Ktorá aplikácia medzi Bolt a Wolt je pre teba najlepšia, pokiaľ ide o objednávanie a donášku jedla?

3- Prečo uprednostňuješ jedno pred druhým?

Možnosť 1: Široké pokrytie reštaurácií

Možnosť 1: Rýchla donáška

Možnosť 3: Pre oboje, široké pokrytie reštaurácií a rýchlu donášku

4- Ktorú aplikáciu medzi Bolt a Wolt by si odporučil svojmu priateľovi, pokiaľ ide o objednávanie a donášku jedla?

3. Výsledky

Na otázky odpovedalo 322 účastníkov.

1- 51 % opýtaných potvrdilo, že má vo svojom telefóne nainštalovanú aplikáciu Bolt, zatiaľ čo 49 % opýtaných potvrdilo, že má v telefóne nainštalovanú aplikáciu Wolt.

Poznámka: Je dôležité mať na pamäti, že aplikácia Bolt neponúka len objednávanie a donášku jedla, ale ponúka aj mnoho ďalších služieb, ako je objednávanie taxíka alebo kolobežky. Môže byť teda nainštalovaná aj pre jej ďalšie služby. Zatiaľ čo aplikácia Wolt poskytuje iba objednávanie a donášku jedla. Je teda nainštalovaná iba na objednanie a donášku jedla. A práve objednávanie a donáška jedla je predmetom tejto štúdie.

2 – 46 % respondentov potvrdilo, že aplikácia Bolt je pre nich najlepšia na objednávanie a donášku jedla, zatiaľ čo 54 % respondentov potvrdilo, že aplikácia Wolt je pre nich najlepšia na objednávanie a donášku jedla.

3 – 25 % respondentov potvrdilo, že ich výber najlepšej aplikácie na objednávanie a donášku jedla je ovplyvnený širokým pokrytím reštaurácií, ktoré aplikácia poskytuje; 28 % opýtaných potvrdilo, že ich výber najlepšej aplikácie na objednávanie a donášku jedla ovplyvňuje rýchlosť donášky; a 47 % respondentov potvrdilo, že ich výber najlepšej aplikácie na objednávanie a donášku jedla je ovplyvnený oboma, tj. širokým pokrytím reštaurácií, ktoré aplikácia poskytuje, a vysokou rýchlosťou donášky.

4 – 46 % opýtaných potvrdilo, že by odporučili aplikáciu Bolt svojmu priateľovi, pokiaľ ide o objednávanie a donášku jedla, zatiaľ čo 54 % opýtaných potvrdilo, že by odporučilo Wolt svojim priateľom, pokiaľ ide o objednávanie a donášku jedla.

4. Záver

Aplikáciu Wolt možno považovať za prvú voľbu Slovákov pri objednávaní a rozvoze jedla v porovnaní s aplikáciou Bolt. A je to aplikácia, ktorú by odporučili priateľovi, pokiaľ ide o objednávanie a donášku jedla.

Ako vieme, väčšina respondentov potvrdila, že ich výber najlepšej aplikácie na objednávanie a donášku jedla je ovplyvnený širokým pokrytím reštaurácií, ktoré aplikácia poskytuje, a vysokou rýchlosťou donášky. Preto môžeme dospieť k záveru, že účastníci sa domnievajú, že Wolt má širšie pokrytie reštaurácií a rýchlejší čas doručenia ako aplikácia Bolt, vďaka čomu je aplikácia Wolt na objednávanie a donášku jedla pre nich tou najlepšou voľbou.

Štúdia vykonaná v máji 2022.

Novinky:

Prihláste sa na odber nášho bulletinu

Získajte prémiové novinky a učte sa od najlepších

Táto stránka používa cookies a ďalšie technológie na poskytovanie služieb. Surfovaním na webe súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Zmluvnými podmienkami.| -----------------------------------This site uses cookies and other technologies to help deliver services. By surfing in the website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.