Čo Je Projektový Manaźment

Čo Je Projektový Manaźment?

Viac ako 57% projektov zlyhá z dôvodu „poruchy v komunikácii“ a 39% zlyhá z dôvodu nedostatočného plánovania zdrojov