Zmluvné podmienky iniciatívy „Podeľte sa o svoj príbeh a inšpirujte“

Podeľte sa o svoj príbeh a inšpirujte

Odoslaním svojho príbehu prostredníctvom dotazníka „Podeľte sa o svoj príbeh a inšpirujte“ Beriete na vedomie a súhlasíte s našimi Zmluvnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov všeobecne

Súhlasíte zároveň najmä so Zmluvnými podmienkami iniciatívy „Podeľte sa o svoj príbeh a inšpirujte“, ktoré sú uvedené nasledovne:

I- Odoslaním akýchkoľvek údajov na jtybusinesshub.com a jeho vlastníkov prostredníctvom dotazníka „Podeľte sa o svoj príbeh a inšpirujte“ zaručujete, že ste oprávneným zástupcom projektu, podniku, spoločnosti alebo iného subjektu, o ktorom ste povedali, že ste jej zakladateľom alebo spoluzakladateľom, s právom zaviazať takúto spoločnosť alebo subjekt k všeobecným podmienkam tejto webovej stránky a najmä k zmluvným podmienkam iniciatívy „Podeľte sa o svoj príbeh a inšpirujte“.

II – Súhlasíte s tým, že poskytnete nám, jtybusinesshub.com a jeho vlastníkom celosvetovú, exkluzívnu, trvale neodvolateľnú, bezplatnú licenciu (s právom na sublicenciu) reprodukovať, prispôsobovať a upravovať (vrátane prekladu), distribuovať, verejne vykonávať, verejne zobrazovať, zobrazovať na všetkých našich existujúcich aj budúcich platformách, vysielať, sprístupňovať, ukladať, archivovať, predávať a opätovne používať na akýkoľvek iný projekt, ktorý by sme mohli v budúcnosti spustiť, všetky údaje, ktoré zadáte do tohto dotazníka „Podeľte sa o svoj príbeh a inšpirujte“ a poskytnete nám, jtybusinesshub.com a jeho vlastníkom, (úplne alebo čiastočne) bez poskytnutia atribúcie, kreditu alebo akejkoľvek odmeny bez ohľadu na typ.

III – Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že údaje, ktoré zadáte do tohto dotazníka „Podeľte sa o svoj príbeh a inšpirujte“ a ktoré ste poskytli nám, jtybusinesshub.com a jeho vlastníkom, budú sprístupnené verejnosti prostredníctvom našich platforiem hostovaných tretími stranami, ako je WordPress, Google, Youtube, Instagram, Facebook, LinkedIn a na akýchkoľvek iných tretích stranách, ktoré hostujú naše platformy, a že tieto tretie strany môžu / budú mať prístup k týmto údajom a my, jtybusinesshub.com a jeho vlastníci, nezodpovedáme za ich zásady ochrany osobných údajov a / alebo zmluvné podmienky a nebudete nás, jtybusinesshub.om a jeho vlastníkov, nijako zodpovedať za nič v prípade, že tieto tretie strany použijú vaše údaje spôsobom, o ktorom si myslíte, že poškodzuje váš osobný alebo profesionálny imidž alebo život.

VI- Súhlasíte s tým, že akékoľvek údaje, ktoré zadáte do tohto dotazníka „Podeľte sa o svoj príbeh a inšpirujte“ a ktoré ste poskytli nám, jtybusinesshub.com a jeho vlastníkom (v celku a / alebo čiastočne), jtybusinesshub.com a jeho vlastníci ich môžu a budú používať na osobné a obchodné účely bez toho, aby vám poskytli atribúciu, kredit alebo akúkoľvek odmenu bez ohľadu na typ.

IV- My, jtybusinesshub.com a jeho vlastníci, si vyhradzujeme právo odmietnuť určité príbehy, ktoré nám boli predložené prostredníctvom dotazníka „Podeľte sa o svoj príbeh a inšpirujte“ bez toho, aby sme komukoľvek poskytli akékoľvek vysvetlenie.

Ďakujeme za pochopenie!

Táto stránka používa cookies a ďalšie technológie na poskytovanie služieb. Surfovaním na webe súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Zmluvnými podmienkami.| -----------------------------------This site uses cookies and other technologies to help deliver services. By surfing in the website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.