PODNIKANIE

Podnikateľ je človek, ktorí rozvíja a riadi obchodný podnik s cieľom dosiahnuť zisk podstúpením určitých rizík vo svete biznisu. Každý, kto má záujem začať podnikať, by si mal zvážiť, ktorý podnikateľský model uprednostňuje: malý podnik, škálovateľný startup, veľká spoločnosť alebo sociálne podnikanie. Náš tím pre vás pripravil bezplatne dostupné materiály, ktoré vám pomôžu nájsť podnikateľské nápady a zručnosti, ktoré ako podnikateľ budete potrebovať.

MARKETING

Marketing je stratégia, ktorú spoločnosť používa na propagáciu nákupu alebo predaja produktu alebo služby. Marketing zahŕňa reklamu, predaj, a dodávku produktov spotrebiteľom alebo iným firmám. Dobrý marketing je nevyhnutný pre každé podnikanie, preto náš tím neustále vyvíja materiály na podporu malých podnikov.

Riadenie

RIADENIE A VEDENIE

Riadenie a vedenie zahŕňa činnosti týkajúce sa určovania stratégie spoločnosti a koordinácie tímu na dosiahnutie cieľov prostredníctvom efektívneho využívania dostupných zdrojov, ako sú finančné, technologické a ľudské zdroje. Manažérske a vodcovské schopnosti budú veľmi užitočné počas celej vašej kariéry ako majiteľa firmy. Pripravili sme bezplatný materiál určený na to, aby vám pomohol rozvinúť vaše vodcovské a manažérske schopnosti.

Táto stránka používa cookies a ďalšie technológie na poskytovanie služieb. Surfovaním na webe súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Zmluvnými podmienkami.| -----------------------------------This site uses cookies and other technologies to help deliver services. By surfing in the website you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.